Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για το φυσικό αέριο και την εγκατάστασή του

Τίνα Μεσσαροπούλου
Τίνα Μεσσαροπούλου

Το φυσικό αέριο καλύπτει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών, όπως: κεντρική ή αυτόνοµη θέρμανση, μαγείρεµα και ψήσιµο, παραγωγή ζεστού νερού, παραγωγή ατµού, ξήρανση, βιομηχανικές εφαρμογές, κλιματισμός, συμπαραγωγή ηλεκτρισµού θερµότητας. Οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου χαρακτηρίζονται εσωτερικές μέχρι την έξοδο απαγωγής καυσαερίων. Στις διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται οι σωληνώσεις, οι βάνες, οι συσκευές χρήσης φυσικού αερίου, οι θυρίδες αερισμού, οι συνδέσεις, η καπνοδόχος, τα φρεάτια και τα λοιπά συναφή εξαρτήματα καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Εξωτερικές χαρακτηρίζονται οι υπόλοιπες διατάξεις που καταλήγουν στον κεντρικό αγωγό παροχής φυσικού αερίου που βρίσκεται υπόγεια στις οδικές αρτηρίες.

Πλέον, είναι δυνατή και η σύνδεση με χρήση ανυψωτικής στήλης (riser), η οποία αποτελεί μια εναλλακτική τεχνική λύση για την αυτόνομη σύνδεση μεμονωμένων διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες, σύμφωνα με την οποία οι μετρητές φυσικού αερίου (smart meters, με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω ειδικής πλατφόρμας), τοποθετούνται εξωτερικά του κτηρίου στο ύψος των μπαλκονιών των διαμερισμάτων και σε μικρή απόσταση από τις συσκευές. Πρόκειται για μια διάταξη σωληνώσεων η οποία ξεκινά από τον ρυθμιστή φυσικού αερίου και οδεύει εξωτερικά επί της όψης του κτηρίου και έως το ύψος των μπαλκονιών των ορόφων, δίνοντας τη δυνατότητα τροφοδοσίας των μετρητών.

- Advertisement -

ΥΛΙΚΑ

Τα υλικά που ενσωματώνονται στην εγκατάσταση πρέπει με ευθύνη του προμηθευτή τους, του εγκαταστάτη και του επιβλέποντος μηχανικού,  να είναι σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και πρέπει να συνοδεύονται από τις απαιτούμενες οδηγίες εγκατάστασης & χρήσης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 Η συντήρηση των συσκευών φυσικού αερίου και ο συνολικός έλεγχος της εγκατάστασης  πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο (Προσοχή: Αναθέστε τις εργασίες συντήρησης της εσωτερικής εγκατάστασης αποκλειστικά σε αδειοδοτηµένους τεχνικούς), ώστε να εξασφαλίζετε εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση της απόδοσης, άνεση και ασφάλεια. Σύμφωνα με τη νομοθεσία (ΦΕΚ 976/2012) οι εσωτερικές εγκαταστάσεις χρήσης φυσικού αερίου οφείλουν να επανελέγχονται ως προς τη στεγανότητα από αδειούχους εγκαταστάτες υδραυλικούς κάθε τέσσερα (4) χρόνια, με παράλληλη έκδοση πιστοποιητικού. (Προσοχή: Ο έλεγχος στεγανότητας πρέπει να γίνεται από αδειοδοτημένους τεχνικούς)

O καταναλωτής οφείλει να τηρεί αρχείο εγκατάστασης αερίου (Προσοχή: Να τηρείτε αρχείο µε τα έγγραφα που αφορούν την χρήση του φυσικού αερίου και διατηρείται ένα καλά ενημερωμένο ημερολόγιο συντήρησης) το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο στο προσωπικό της ΕΔΑ Αττικής.  H μελέτη της εσωτερικής εγκατάστασης περιλαμβάνεται στο αρχείο του καταναλωτή, το οποίο ενημερώνεται με όλες τις μεταγενέστερες μεταβολές (τροποποιήσεις ή επεκτάσεις) και τα πιστοποιητικά ελέγχου και συντήρησης του δικτύου και των συσκευών. (Προσοχή: Οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση της εσωτερικής εγκατάστασης θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα μηχανικό και τον εγκαταστάτη υδραυλικό σας. Μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση της εγκατάστασης, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και έλεγχο της μελέτης.)

Μην παραλείπετε την ετήσια συντήρηση των συσκευών φυσικού αερίου (ρύθμιση του καυστήρα, καθαρισµό του λέβητα και συνολικό έλεγχο της εγκατάστασης). Σάς εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση της απόδοσης και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης φυσικού αερίου.

  • Να ζητάτε από τον αδειούχο συντηρητή το “Φύλλο ρύθμισης και συντήρησης ”  της συσκευής καύσης Φ.Α. (φύλλο ελέγχου καύσης).
  • Να διευκολύνετε τον έλεγχο και εποπτεία του μετρητή και της εσωτερικής εγκατάστασης, από το προσωπικό της ΕΔΑ Αττικής. Μην κλειδώνετε και γενικότερα μην εμποδίζετε το άνοιγμα των ερμαρίων των μετρητών.
  • Ο χώρος του λεβητοστασίου θα πρέπει να διατηρείτε καθαρός από εύφλεκτα υλικά και να μην μετατρέπεται σε αποθήκη.
  • Η πόρτα του λεβητοστασίου πρέπει να παραμένει πάντα κλειστή. Ασφαλίστε τη τοποθετώντας μηχανισμό επανάκλισης.
  • Μην απενεργοποιείτε ανιχνευτές και άλλα συστήματα ασφαλείας της εγκατάστασης. Προτείνεται οι ανιχνευτές φυσικού αερίου να αντικαθίστανται κάθε 4-5 έτη.
  • Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας σας, κλείστε τον διακόπτη που βρίσκεται στην έξοδο του μετρητή σας. Κατά την επιστροφή σας, να ανοίγετε σταδιακά το διακόπτη με αργές κινήσεις.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Προσοχή στις διατάξεις αερισμού και απαγωγής καυσαερίων. Το οξυγόνο που υπάρχει στον αέρα χρησιμεύει για την καύση του φυσικού αερίου στις συσκευές. Ο αέρας εισέρχεται στον/εξέρχεται από τον χώρο εγκατάστασης μέσω ειδικών θυρίδων ή με μηχανική προσαγωγή/απαγωγή. Εάν ο αέρας δεν είναι αρκετός, υπάρχει ο κίνδυνος ατελούς καύσης και σχηματισμού μονοξειδίου του άνθρακα το οποίο σε μεγάλες ποσότητες είναι τοξικό. Ομοίως, σε περιπτώσεις ελλιπούς απαγωγής καυσαερίων, υπάρχει ο κίνδυνος σχηματισμού μονοξειδίου του άνθρακα.

 

Tip Διατηρείτε τα ανοίγματα αερισμού πάντα ανοιχτά και τις θυρίδες των περσίδων πάντα ανοιχτές και καθαρές από ξένα αντικείμενα.

 

Tip Διατηρείτε οποιαδήποτε διάταξη απαγωγής καυσαερίων καθαρή και σε καλή κατάσταση. Αλλάξτε  τους φθαρμένους καπναγωγούς και τοποθετείστε προστατευτικό καπέλο στην καπνοδόχο. Ελέγξτε για τυχόν παρουσία υγροποιήσεων και αντικαταστήστε το παλαιό σύστημα απαγωγής με νέο.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή βλάβη ή/και οσμή αερίου, θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες:

  • Ανοίξτε όλες οι πόρτες και τα παράθυρα του χώρου ώστε να δημιουργηθεί ρεύμα αέρα.
  • Σβήστε άμεσα τυχόν αναμμένο τσιγάρο ή άλλη εστία φλόγας ή σπινθήρα.
  • Κλείστε την Κεντρική Αποφρακτική Διάταξη (ΚΑΔ) στην έξοδο του μετρητή και τους διακόπτες όλων των συσκευών φυσικού αερίου.
  • Καλέστε το Κέντρο Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης (Κ.Ε.Α.Ε.) της ΕΔΑ Αττικής στα τηλέφωνα 8001111330, 2103463365, 2100882503 και 2130882538 ή στη Γραμμή Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στο 11322.

Αναμφίβολα , το φυσικό αέριο αποτελεί µια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες µορφές ενέργειας σε όλο τον κόσµο. Τα τελευταία χρόνια η χρήση του, στο σύνολο της αγοράς ενέργειας της Ευρώπης, αυξήθηκε στο 25% και εκτιµάται ότι η αύξηση αυτή θα είναι μεγαλύτερη στο άµεσο μέλλον, γεγονός το οποίο αποτελεί πρόκληση για τον τεχνικό κλάδο.

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *