Αλλαγές στην διοικητική πυραμίδα φέρνει η συγχώνευση του ALPHA με το STAR. Ετσι, μετά την απομάκρυνση του Βασίλη Παπαδρόσου, τον περασμένο Σεπτέμβριο, τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ένα τεχνοκρατικό στέλεχος.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, “στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της ALPHA MEDIA GROUP LIMITED (AMG) με την SEILLA ENTERPRISES LIMITED (100% θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.), Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. αναλαμβάνει ο κ. Μανώλης Δραϊνάκης.

  1. Μανώλης Δραϊνάκης

Ο κ. Δραϊνάκης, διακεκριμένο στέλεχος στον χώρο των Επιχειρήσεων και με αναμφισβήτητες
ικανότητες στον τομέα του Management, θα συμβάλλει καθοριστικά στην περαιτέρω
δυναμική πορεία του ALPHA”.