Health & Safety Awards: Πέντε βραβεία για την ΕΔΑ

Τίνα Μεσσαροπούλου
Τίνα Μεσσαροπούλου

Πέντε βραβεία απέσπασε η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) στην τελετή απονομής των Health & Safety Awards 2019, μια διοργάνωση που επιβραβεύει και αναδεικνύει τις καλύτερες πρακτικές στη διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και παρόχους υπηρεσιών. Στην τελετή απονομής, παρευρέθηκαν 350 υψηλόβαθμα στελέχη των βραβευθέντων επιχειρήσεων, εκπρόσωποι υπουργείων, οργανισμών, φορέων και επαγγελματικών συνδέσμων.

Στην Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της και όσων επηρεάζονται από την επιχειρηματική της δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναπτυξιακή στρατηγική της η οποία συνεπάγεται την επιχειρηματική της ευημερία. Η διαχείρισή των δικτύων φυσικού αερίου απαιτεί υπευθυνότητα, συνέπεια και αποφασιστικότητα. Πρωταρχικοί στόχοι είναι τα μηδενικά ατυχήματα των εργαζομένων και οι μηδενικές διαρροές στα δίκτυα διανομής. Για την επίτευξη αυτών των στόχων απαιτείται συστηματική προσπάθεια,  τήρηση κανόνων πρόληψης και ένα σύνολο δράσεων που αποσκοπούν αφενός μεν στη βέλτιστη αντιμετώπιση ατυχημάτων και διαχείριση συμβάντων, αλλά κυρίως στη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων σε ζητήματα πρόληψης σε συνεργασία με ειδικούς φορείς. Οι σημαντικότερες από αυτές τις δράσεις είναι αναφορικά:

 

 • Η εφαρμογή και διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας το οποίο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001:2007 από το 2008.
 • Η αυστηρή τήρηση των 10 χρυσών κανόνων ασφάλειας, οι οποίοι διασφαλίζουν τη διαρκή προστασία των εργαζομένων.
 • Η αποτελεσματική συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε διαδικασίες εντοπισμού επισφαλών καταστάσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόληψη ατυχημάτων καθώς και σε διαδικασίες παρέμβασης για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών υγείας και ασφάλειας.
 • Η διαχείριση της επικινδυνότητας με καταγραφή επισφαλών παραγόντων και επικαιροποίηση της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.
 • Η πραγματοποίηση τακτικών επιθεωρήσεων και επισκέψεων ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις, στα έργα κατασκευής και στις εργασίες Λειτουργίας και Συντήρησης του Δικτύου.
 • Η εκπόνηση σχεδίου εκτάκτων αναγκών για την αποτελεσματική διαχείριση τυχόν συμβάτων και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους.
 • Η μεθοδική διερεύνηση όλων των συμβάντων με διαμόρφωση κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών και η διάχυση της γνώσης στα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε περιπτώσεις που είναι εφικτό, επιδιώκεται η από κοινού διερεύνηση και σύμπραξη με τρίτους φορείς.
 • Οι συνεργασίες με δημόσιους φορείς όπως η Πυροσβεστική, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), η Ελληνική Αστυνομία, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η Περιφέρεια Αττικής με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση συμβάντων που ενδέχεται να επηρεάσουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
 • Η συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ώστε να διατηρούμε πάντα επίκαιρη τη γνώση σε θέματα ρυθμίσεων, κανονισμών και σχετικής νομοθεσίας για ζητήματα υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία.
 • Η προώθηση και ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας μέσω της Ημέρα Ασφάλειας των εργαζομένων μας με σύνθημα: “Ασφαλώς, Νοιαζόμαστε!”, της Ημέρας Ασφάλειας για τους αναδόχους κατασκευαστικών έργων με σύνθημα: “Να σκέφτεσαι, Να εργάζεσαι, Να επιστρέφεις στο σπίτι Ασφαλώς” και μέσω εκτάκτων συναντήσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τρίτων φορέων σε θέματα ασφάλειας του δικτύου φυσικού αερίου.

Για όλες αυτές τις δράσεις και πρακτικές, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής διακρίθηκε για 2η συνεχή χρονιά στα Health & Safety Awards με πέντε (5) βραβεία, ως αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας των εργαζομένων της.

- Advertisement -

Τέσσερα (4) βραβεία στην Ενότητα: “Δραστηριότητες Εμπέδωσης Εταιρικής Κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας

Χρυσό βραβείο για 2η συνεχόμενη χρονιά στην κατηγορία “Κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας”, για το σύνολο δράσεων με γενικότερο τίτλο: “Να σκέφτεσαι, Να εργάζεσαι, Να επιστρέφεις σπίτι ασφαλώς.” Το βραβείο παρέλαβαν η Διευθύντρια Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Φύλαξης κα. Ν. Αργυροπούλου και ο Διευθυντής Ανάπτυξης Υποδομών κ. Γ. Ντρούκας.

Χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Αποτελεσματική Συμμετοχή Εργαζομένων”, για το σύνολο δράσεων με σύνθημα: “Παρεμβαίνω για την ασφάλεια!”. Το βραβείο παρέλαβαν ο Τεχνικός Διευθυντής κ. Χ. Σκουλίδας και ο Διευθυντής Υποστηρικτών Υπηρεσιών κ. Α. Βαρώνος.

Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία “Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση Προσωπικού”, Εργάζομαι με Ασφάλεια – Υπεύθυνος Εγώ, Ασφαλείς Όλοι! Το βραβείο παρέλαβαν η Μηχανικός Υγείας Ασφάλειας & Φύλαξης κα. Ε. Κουτίβα και η Διευθύντρια Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Φύλαξης κα. Ν.Αργυροπούλου.

Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία “Καινοτομία στα θέματα Υγείας & Ασφάλειας” σε συνεργασία με τη Vodafone για τη δράση “Κοινή Διερεύνηση Συμβάντος”. Το βραβείο παρέλαβαν από την ΕΔΑ Αττικής ο Διευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης του Δικτύου κ. Β. Βασιλείου, η Διευθύντρια Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Φύλαξης κα. Ν.Αργυροπούλου, η Μηχανικός Υγείας, Ασφάλειας & Φύλαξης κα. Ε. Κουτίβα μαζί με την ομάδα της Vodafone.

Βραβείο Winner στην Ενότητα “Εταιρείες, Φορείς & Οργανισμοί” στην κατηγορία “Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλιας”, για το σύνολο των ενεργειών & δράσεων που εφαρμόζουμε, με τίτλο: “Ασφαλώς, Νοιαζόμαστε!”. Το βραβείο παρέλαβαν ο Εμπορικός Διευθυντής κ. Α.Τόσιος, ο Διευθυντής Υποστηρικτών Υπηρεσιών κ. Α. Βαρώνος, η Οικονομική Διευθύντρια κα. Α.Τσέζου και ο Τεχνικός Διευθυντής κ. Χ. Σκουλίδας.

Στην ΕΔΑ Αττικής αναγνωρίζουμε ότι η ασφάλεια δεν είναι ατομική υπόθεση. Είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας που προϋποθέτει αυξημένο δείκτη κοινωνικής συνείδησης. Αποτελεί νοοτροπία που μας συνοδεύει πέρα από το χώρο εργασίας και στην καθημερινή μας ζωή. Είναι, τελικά, μια κοινωνική αντίληψη που στοχεύει σε μια ποιοτικότερη ζωή!

*Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 στο Anais Club (Βαρυμπόμπη) χάρη στην άριστη διοργάνωση από την εταιρεία Boussias Communications.

 •  

   

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *