Όπως πρώτο σας ενημέρωσε το tinamess.gr https://www.tinasmess.gr/telos-o-menios/, ο Μενιος Φουρθιωτγς βρίσκεται ήδη εκτός καναλιού κσι η εκπομπή του κόβεται. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του καναλιού, Με τίτλο «Οριστική Διακοπή Συνεργασίας OPEN με τον κ. Μένανδρο Φουρθιώτη», η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Δυνάμει της σχετικής δικαστικής απόφασης η συνεργασία του OPEN με τον κ. Μένανδρο Φουρθιώτη διακόπτεται οριστικά και ως εκ τούτου από εδώ και πέρα παύει τελεσίδικα η μετάδοση των εκπομπών του».