Εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ η μελέτη της ΕΔΑ Αττικής, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την κατανομή της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου για το 2021

Τίνα Μεσσαροπούλου
Τίνα Μεσσαροπούλου

Εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ, χωρίς καμία παρατήρηση, η επικαιροποίηση των τυπικών καμπυλών
κατανάλωσης μη ωρομετρούμενων τελικών πελατών του δικτύου διανομής φυσικού αερίου
Αττικής για το έτος 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Κώδικα Διαχείρισης
Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου.

Η ΕΔΑ Αττικής συνεργάστηκε με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με στόχο να υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ σχετική μεθοδολογία και αναλυτική πρόταση, προκειμένου να εκτιμηθεί η ημερήσια κατανάλωση φυσικού αερίου του δικτύου διανομής σε σημεία τα οποία δεν είναι ωρομετρούμενα, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση φυσικού αερίου, τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και νεότερα ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης που προκύπτουν.

Η μεθοδολογία καθορισμού των τυπικών χαρακτηριστικών κατανάλωσης για διαφορετικές
κατηγορίες τελικών πελατών, καθώς και των τυπικών καμπυλών κατανάλωσης, συνολικά και ανά κατηγορία τελικών πελατών, διασφαλίζει ότι η εκτίμηση της ημερήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου σε κάθε σημείο σύνδεσης του δικτύου διανομής γίνεται κατά τρόπο δίκαιο, διαφανή και αμερόληπτο προωθώντας έτσι την ίση μεταχείριση μεταξύ των χρηστών φυσικού αερίου.

Για την ολοκλήρωση της μελέτης και της αναθεώρησης όλων των δεικτών, το στελεχιακό
δυναμικό της Εταιρείας συνεργάστηκε με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εξασφαλίζοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο τα επιστημονικά άρτια και υψηλής ποιότητας αποτελέσματα με άμεσα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο.

- Advertisement -

Με την έγκριση της παραπάνω μελέτης ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΔΑ Αττικής, κ. Πιέρρος Χατζηγιάννης σημείωσε ότι «η ΕΔΑ Αττικής με το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτει στη διανομή αερίου και σε αγαστή συνεργασία με εξιδεικευμένους
φορείς και οργανισμούς συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και στην ενδυνάμωση του θεσμικού
πλαισίου. Αυτή η συνθήκη είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου, την αύξηση της τεχνικής και εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς και την επέκταση των συνεργασιών σε επιστημονικό επίπεδο. Ενδυναμώνεται έτσι η δέσμευσή μας, να φέρουμε το φυσικό αέριο σε κάθε σημείο της Αττικής.».

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!