Έδωσε 9 εκατ. ευρώ για realities ο ΑΝΤΕΝΝΑ TV-

team
team

Τεράστια (23,2 εκατ. ευρώ) ήταν η αύξηση του κύκλου εργασιών της ΑΝΤΕΝΝΑ TV το 2021, ωστόσο η εταιρεία παραμένει ζημιογόνος. Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην άνοδο των πωλήσεων προγραμμάτων σε τρίτους και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ΑΝΤΕΝΝΑ TV ανήλθε σε 102.615.264 ευρώ το 2021, από 79.386.582 ευρώ (αναθεωρημένο ποσό) το 2020, και οι ζημίες προ φόρων σε 1.729.665 ευρώ το 2021 από κέρδη προ φόρων ύψους 543.643 ευρώ (αναθεωρημένο ποσό) το 2020. Σημειώνεται πως εντός του 2021 άλλαξε η λογιστική πολιτική αναφορικά με τις παροχές προ τους εργαζομένους, τροποποιώντας τα οικονομικά μεγέθη. Τα reality προγράμματα του ΑΝΤ1 ήταν εκείνα που αύξησαν το κόστος προγράμματος κατά 5,3 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 9,6 εκατ. ευρώ το 2021, από 4,3 εκατ. ευρώ το 2020.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 οι υποχρεώσεις της εταιρείας είχαν υπερβεί κατά 39.574.759 ευρώ τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ήταν μεγαλύτερο του 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όπως ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4548/2019.

Το σύνολο των υποχρεώσεων του ΑΝΤΕΝΝΑ TV ανήλθε στο τέλος του 2021 σε 406.419.984 ευρώ από 396.961.808 ευρώ το 2020. Το σύνολο του δανεισμού ήταν στα 198.550.211 ευρώ.

- Advertisement -

Τα μεγαλύτερα έσοδα του ΑΝΤ1 προέρχονται από τη διαφήμιση (59.114.195 ευρώ το 2021, από 49.133.222 ευρώ το 2020). Οι πωλήσεις προγραμμάτων σε τρίτους ανήλθαν σε 6.822.616 ευρώ, κινούμενες στα ίδια επίπεδα με το 2020, ενώ οι προμήθειες και τα δικαιώματα σε συνδεδεμένα μέρη αυξήθηκαν κατά 10,8 εκατ. ευρώ, στα 13.768.829 ευρώ. Η λογιστική αξία των ελληνικών σειρών του ΑΝΤ1 εκτιμήθηκε σε 203,3 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψους του κοινοπρακτικού δανείου ανήλθε το 2021 σε 149.886.653 ευρώ. Το σύνολο του δανεισμού της εταιρείας στις 31/12/2021 ήταν 294.702.063 ευρώ.

Το σύνολο του προσωπικού του ΑΝΤΕΝΝΑ TV αυξήθηκε το 2021 στα 443 άτομα, από 403 το αντίστοιχο διάστημα του 2020, ενώ το κόστος της μισθοδοσίας ανήλθε σε 20.076.484 ευρώ.

 

TAGGED: , ,
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *