ΕΔΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης σε ιδιώτες – Πώς θα αποκτήσετε φυσικό αέριο στο σπίτι σας με επιδότηση έως και 100%;

Τίνα Μεσσαροπούλου
Τίνα Μεσσαροπούλου

Η ΕΔΑ Αττικής τηρώντας την υπόσχεσή της να συνδέσει κάθε νοικοκυριό της Αττικής με το
δίκτυο φυσικού αερίου, ανέλαβε να υλοποιήσει τη δράση που προκήρυξε το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με αντικείμενο την
«Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με συστήματα φυσικού αερίου σε
κατοικίες».

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε (ΦΕΚ 4447-B’ 39/8-10-2020) την έναρξη του β’ κύκλου του προγράμματος επιχορήγησης εσωτερικών
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, συνολικού προϋπολογισμού 4,7 εκ. Ευρώ, από το οποίο
θα ωφεληθούν ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά
κριτήρια σε 22 δήμους της Αττικής, στους οποίους η διείσδυση του φυσικού αερίου είναι
περιορισμένη.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι, να μειωθεί η εκπομπή ρύπων βελτιώνοντας την
ενεργειακή απόδοση των συστημάτων θέρμανσης των νοικοκυριών, και παράλληλα να
συμβάλλει στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, μέσω της επιχορήγησης από
65% έως 100% για την αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης
πετρελαίου.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι: «Η
δράση του υπουργείου μας –που χρηματοδοτείται από το τρέχον ΕΣΠΑ- στοχεύει αφενός στη μείωση της εκπομπής ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των
συστημάτων θέρμανσης των νοικοκυριών και της χρήσης πιο φιλικού περιβαλλοντικά
καυσίμου,αφετέρου συμβάλλει στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Είναι μια πολύ χρήσιμη και πολλαπλά ωφέλιμη πρωτοβουλία. Ήδη βρίσκεται στην τελική ευθεία η
προκήρυξη ανάλογης δράσης για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και εξετάζεται και το ενδεχόμενο επέκτασής της και σε άλλες περιοχές, σε συνάρτηση με τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη των δικτύων φυσικού αερίου».

- Advertisement -

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΔΑ Αττικής, κ. Πιέρρος Χατζηγιάννης σημείωσε ότι
«Η συμμετοχή της ΕΔΑ Αττικής ως φορέα υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης αποτελεί
έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της εταιρείας να πρωταγωνιστήσει στην ενίσχυση του
ρόλου του φυσικού αερίου ως καύσιμο – γέφυρα στη ενεργειακή μετάβαση της χώρας μας.
Στόχος όλων μας στην ΕΔΑ Αττικής είναι να κάνουμε το φυσικό αέριο προσιτό σε όσο το
δυνατό περισσότερα νοικοκυριά της Αττικής. Ο σκοπός μας είναι διττός και ταυτίζεται με τους στόχους της συγκεκριμένης δράσης του ΥΠΕΝ. Να πετύχουμε τη μείωση των εκπομπών
αέριων ρύπων και να μειώσουμε την ενεργειακή φτώχεια. Το πρόγραμμα συμβάλλει
αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση και η ΕΔΑ Αττικής δε θα μπορούσε παρά να έχει
ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίησή του, καθώς αποστολή μας είναι να προωθούμε τη
διείσδυση του φυσικού αερίου ως πιο φιλικού προς το περιβάλλον καυσίμου σε ακόμη
περισσότερες περιοχές και νοικοκυριά της Αττικής».

Ο ρόλος της ΕΔΑ Αττικής στην υλοποίηση του προγράμματος είναι καθοριστικός, καθώς η
Εταιρεία αναλαμβάνει την υποδοχή και τον έλεγχο των αιτήσεων, την πιστοποίηση και την
καταβολή της επιχορήγησης στους δικαιούχους. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο ανώτατος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά κατοικία, διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος του νέου συστήματος θέρμανσης και δύναται να κυμανθεί από το ποσό των 4.000 € έως τις 21.500 €.

Σε ότι αφορά στο ποσοστό επιχορήγησης, αυτό ανέρχεται σε 65% για ωφελούμενους με
ατομικό εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης έως 20.000 € και οικογενειακό έως
30.000 €, ενώ στο 100% φτάνει η επιχορήγηση για τους δικαιούχους κοινωνικού
εισοδήματος αλληλεγγύης.

Σημειώνεται, ότι δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα
πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

1. Να έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη
κατοικία.
2. Να μην έχουν συνάψει (τα ίδια ή συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου
με την ΕΔΑ Αττικής, για την κατοικία που αιτούνται επιχορήγηση, μέχρι τις 08
Οκτωβρίου 2020 (δηλαδή να μην υπάρχει σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης στις
07/10/2020).
3. Να πληρούν τα προαναφερθέντα εισοδηματικά κριτήρια
Για την άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων από τη δράση, η
ΕΔΑ Αττικής έχει δημιουργήσει έναν διαδικτυακό κόμβο που περιέχει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες.

Πιο συγκεκριμένα, στο site της Εταιρείας (www.edaattikis.gr/gr/house/cost-offers/financing-espa) οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν αναλυτική πληροφόρηση και καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, να αναζητήσουν λεπτομέρειες αναφορικά με τα χαρακτηριστικά που καθιστούν επιλέξιμη μια κατοικία, τους Δήμους που αφορά η δράση, να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα έντυπα δικαιολογητικών, και να ενημερωθούν αναλυτικά για όλα τα στάδια της διαδικασίας της δράσης και τον τρόπο καταβολής της επιχορήγησης. Επιπλέον, η Εταιρεία προσφέρει εξατομικευμένες διευκρινίσεις μέσω του email Info_Epixorigisi@edaattikis.gr στους ενδιαφερόμενους που σκοπεύουν να ωφεληθούν από τη δράση. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 28 Μαΐου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε και στα τηλέφωνα επικοινωνίας
213-0882000 και 11322.

 

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *