Χρονιά των ρεκόρ το 2020 για την ΕΔΑ Αττικής

Τίνα Μεσσαροπούλου
Τίνα Μεσσαροπούλου
Με ρεκόρ επιδόσεων στην κατασκευή δικτύου, σε συνδέσεις και ενεργοποιήσεις εγκαταστάσεων και με ένα επενδυτικό πρόγραμμα που αγγίζει τα 130 εκ. Ευρώ για την επόμενη πενταετία, η ΕΔΑ Αττικής προετοιμάζεται για να φέρει το φυσικό αέριο σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές εντός του 2021.
Η αποστολή της ΕΔΑ Αττικής είναι ξεκάθαρη: Να φροντίσει ώστε το φυσικό αέριο να φτάσει το συντομότερο δυνατό, σε όσο το δυνατό περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Έπειτα από μια χρονιά κατά την οποία, παρά τις δυσκολίες που έφερε η πανδημία, η Εταιρεία κατάφερε να ξεπεράσει όλους τους στόχους της, σημειώνοντας μάλιστα επιδόσεις ρεκόρ, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας βλέπουν τις προσπάθειές τους να αποδίδουν.
Ολοκληρώνοντας λοιπόν το 2020 θα έχουν κατασκευαστεί 162 χλμ. νέου δικτύου, θα έχουν εγκατασταθεί 21.400 νέοι μετρητές, 21.000 νέες συμβάσεις θα έχουν υπογραφεί, ενώ θα έχουν πραγματοποιηθεί 20.800 ενεργοποιήσεις νέων εσωτερικών εγκαταστάσεων.
Η ΕΔΑ Αττικής προχωράει απρόσκοπτα με την ισχυροποίηση της πελατειακής της βάσης και πετυχαίνοντας ταχείς ρυθμούς διείσδυσης του φυσικού αερίου σε όλη την Αττική.
Ο αυξανόμενος ρυθμός ανάπτυξης της Εταιρείας πρόκειται να συνεχιστεί και εντός του 2021, με την υλοποίηση του εγκεκριμένου πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΔΑ Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 129,2 εκ. Ευρώ. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι το έναυσμα ώστε να αλλάξει σημαντικά το ενεργειακό τοπίο στην Αττική, ιδιαίτερα σε δήμους όπου σημειώνονται χαμηλές επιδόσεις σε ό,τι αφορά στη διείσδυση του φυσικού αερίου, βάζοντας έτσι τέλος στην ενεργειακή απομόνωση δεκάδων χιλιάδων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Το νέο πρόγραμμα προβλέπει την επέκταση του δικτύου χαμηλής και μέσης πίεσης κατά 563 χιλιόμετρα την επόμενη πενταετία και τον διπλασιασμό σχεδόν των συνδέσεων, με πρόβλεψη 255 χιλιάδων ενεργοποιημένων μετρητών το 2025, σε σχέση με τους περίπου 154 χιλιάδες ενεργούς μετρητές στο τέλους του 2020. Ακόμη, οι νέες συμβάσεις αναμένεται να φτάσουν τις 97 χιλιάδες, με παράλληλη κατασκευή 40 χιλιάδων νέων παροχετευτικών αγωγών οδηγώντας τις προβλέψεις για τη διανεμόμενη ποσότητα φυσικού αερίου να ξεπερνούν τις 5,37 TWh το έτος 2025.
Η ανάπτυξη αυτή θα αυξήσει στο 68% (από 58% που είναι σήμερα) το ποσοστό κάλυψης του οδικού δικτύου με κτίρια στις περιοχές ευθύνης της ΕΔΑ Αττικής και θα επεκτείνει τη γεωγραφική κάλυψη δεκάδων δήμων, συμβάλλοντας έτσι, στην πύκνωση των συνδέσεων και προσφέροντας άμεση πρόσβαση στο φυσικό αέριο στους καταναλωτές της Αττικής.
Για την επίτευξη των στόχων της, η ΕΔΑ Αττικής, επενδύει συνεχώς στον εκσυγχρονισμό των εταιρικών διαδικασιών, καθώς και στον διαρκή ψηφιακό μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων της. Ενισχύεται έτσι, με καινοτόμες και «έξυπνες» λύσεις η ετοιμότητα, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των ανθρώπων της Εταιρείας και κατ’ επέκταση  των εμπορικών και τεχνικών εργασιών αυτής.
Για την ΕΔΑ Αττικής, η προώθηση της ενεργειακής ισότητας μεταξύ των κατοίκων της Αττικής μέσω της πρόσβασης στο οικονομικότερο, ασφαλέστερο και φιλικότερο προς το περιβάλλον συμβατικό καύσιμο, αποτελεί σαφώς προτεραιότητα υψίστης σημασίας. Εξίσου σημαντική όμως για την Εταιρεία είναι η αειφορία, καθώς η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΕΔΑ Αττικής πιστοποιεί τις διαδικασίες της και στρέφεται προς την υιοθέτηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων, αλλά και κριτηρίων πιστής διακυβέρνησης (ESG) σε ότι αφορά τη δραστηριότητά της.
«Στην ΕΔΑ Αττικής υλοποιούμε καθημερινά με σχέδιο και προγραμματισμό την αποστολή που μας έχει ανατεθεί, να φέρουμε το φυσικό αέριο σε κάθε γωνιά της Αττικής, ώστε όλα τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε μια οικονομική, αποδοτική και περιβαλλοντικά φιλική πηγή ενέργειας. Σε μια χρονιά ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για όλο τον κόσμο καταφέραμε να πετύχουμε αποτελέσματα – ρεκόρ, βάζοντας τα θεμέλια για μια μακρά πορεία ανάπτυξης προς όφελος των καταναλωτών και των μετόχων, θέλοντας ταυτόχρονα να διατηρούμε ένα θετικό αποτύπωμα για το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και τους ανθρώπους μας. Μπαίνουμε στο 2021 με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς ώστε να υλοποιήσουμε το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα και να κάνουμε πράξη την αποστολή μας, μεριμνώντας για το συμφέρον των καταναλωτών, της κοινωνίας και της οικονομίας της Αττικής και όλης της χώρας.», σημειώνει ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΕΔΑ Αττικής κ. Πιέρρος Χατζηγιάννης.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *