Απόφαση κόλαφος του ΕΣΡ για τον Φουρθιώτη. Κόβει οριστικά όλες τις εκπομπές του στο Ε

-

Κόλαφος για τον Μένιο Φουρθιώτη αλλά και την εκπομπή “Αποκαλυπτικά” είναι η απόφαση του ΕΣΡ που επιβάλλει πέρα από χρηματικό πρόστιμο 50.000 ευρώ και οριστική διακοπή όλων των εκπομπών του παρουσιαστή«Αποκαλυπτικά Live», «Αποκαλυπτικά Live Night Show» και «Μένιος Live» στον τηλεοπτικό σταθμό Epsilon ύστερα από καταγγελία τηλεθεατή με ημερομηνία 20 Φεβρουαρίου 2019.

- Advertisement -

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση, το ΕΣΡ για να προχωρήσει στο πρόστιμο αυτό, το οποίο συζητήθηκε στην ολομέλεια, έλαβε υπόψη του τα εξής:

1. οι τηλεοπτικές εκπομπές δεν πρέπει να παραπλανούν τους τηλεθεατές

2. οι διαγωνιστικές εκπομπές πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο που να σέβεται την αξιοπρέπεια των τηλεθεατών και των διαγωνιζομένων

3. ο κάθε πάροχος περιεχομένου έχει την συντακτική ευθύνη για το μεταδιδόμενο από αυτόν πρόγραμμα

4. ο κάθε πάροχος περιεχομένου οφείλει στα πλαίσια της συντακτικής του ευθύνης να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την εγκυρότητα των διαγωνισμών που διεξάγονται κατά την προβολή των τηλεοπτικών εκπομπών του.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει: “Κατά την ελεγχόμενη περίοδο 22.12.2018 έως ,24.02.2019, προβλήθηκαν από τον σταθμό της εγκαλουμένης οι ψυχαγωγικές εκπομπές ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ LIVEΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ LIVE NIGHT SHOW-ΜΕΝΙΟΣ LIVE. Κατά την μετάδοση των εκπομπών αυτών, ο παρουσιαστής τους καλούσε επανειλημμένως το τηλεοπτικό
κοινό να συμμετάσχει μέσω τηλεφώνου σε διαγωνισμούς με έπαθλα σημαντικότατα
χρηματικά ποσά και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας. Για να αποκτήσουν τα προσφερόμενα έπαθλα, οι ενδιαφερόμενοι τηλεθεατές έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τηλεφωνικές γραμμές υψηλής χρέωσης προκειμένου να καταγράψουν τη συμμετοχή τους. Στη συνέχεια, εφέρετο ότι ελάμβανε χώραν ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ εκείνων που είχαν τηλεφωνήσει εντός του χρονικού ορίου του εκάστοτε διαγωνισμού και προέκυπτε ο νικητής του εκάστοτε προσφερόμενου επάθλου. Οι φερόμενοι ως νικητές κληρώνονταν κατά τον χρόνο προβολής του τηλεοπτικού προγράμματος στο οποίο αφορούσε ο εκάστοτε διαγωνισμός και ανακοινώνονταν από τον παρουσιαστή του προγράμματος αυτού.

Από τον αναλυτικό πίνακα κλήσεων που προσαρτάται στην με αριθμό πρωτοκόλλου 360/02.04.2019 υπηρεσιακή νομική εισήγηση προκύπτει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κινητών τηλεφώνων των φερόμενων ως νικητών έχει συνεχόμενους ή σχεδόν συνεχόμενους τηλεφωνικούς αριθμούς. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις φέρονται να έχουν κληρωθεί εντός της ιδίας ακριβώς εκπομπής πρόσωπα, των οποίων τα κινητά τηλέφωνα διαφοροποιούνται κατά το τελευταίο και μόνο ψηφίο τους. Υπάρχει εξάλλου και μία περίπτωση όπου το ίδιο ακριβώς κινητό τηλέφωνο φέρεται να έχει κερδίσει σε κοντινές ημερομηνίες περισσότερες φορές, με διαφορετικό μάλιστα κάθε φορά κάτοχο.

Επίσης, από τον έλεγχο του δημόσια προσβάσιμου ονομαστικού καταλόγου κατόχων κινητών τηλεφώνων (www.11888.gr) προέκυψε ότι για όλα ανεξαιρέτως τα κινητά που ευρίσκονται στον κατάλογο αυτόν υπάρχει αντίθεση μεταξύ του πραγματικού τους κατόχου και εκείνου που έχει δηλωθεί ως νικητής του προσφερόμενου επάθλου. Ειδικότερα, το σύνολο σχεδόν των ως άνω κινητών τηλεφώνων ανήκει σε αλλοδαπά φυσικά
πρόσωπα με χαρακτηριστικό μάλιστα ότι το καθένα από τα πρόσωπα αυτά φαίνεται να είναι κάτοχος πλειόνων (μέχρι και δεκάδων) τηλεφωνικών αριθμών.

Προκύπτει περαιτέρω σαφέστατη χρονική ομαδοποίηση των τηλεφωνικών αριθμών των φερόμενων νικητών ανά εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, υπό την έννοια ότι επί ολόκληρες ημέρες μέχρι και εβδομάδες όλοι σχεδόν οι νικητές φέρονται να ανήκουν στην ίδια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι για πάνω από έναν μήνα και συγκεκριμένα από τις 22.12.2018 έως τις 27.01.2019 όλοι σχεδόν οι τηλεφωνικοί αριθμοί
των φερόμενων ως νικητών ανήκουν στην εταιρεία COSMOTE. Αντιστοίχως, από τις 28.01.2019 έως τις 11.02.2019 όλοι σχεδόν οι τηλεφωνικοί αριθμοί των φερόμενων νικητών ανήκουν στην εταιρεία VODAFONE. Στην ίδια ακριβώς λογική, από τις 12.02.2019 έως τις 16.02.2019 όλοι σχεδόν οι τηλεφωνικοί αριθμοί των φερόμενων νικητών ανήκουν στην εταιρεία WIND.

Εξάλλου, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 357/02.04.2019 υπηρεσιακή έκθεση προκύπτει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των τηλεφωνικών αριθμών των φερόμενων ως νικητών είναι εκτός σύνδεσης και λειτουργίας ενώ στο σύνολο σχεδόν των υπόλοιπων περιπτώσεων το τηλέφωνο χτυπάει πολλές φορές χωρίς ωστόσο κανείς να ανταποκρίνεται στην κλήση. Χαρακτηριστικό είναι περαιτέρω ότι όλοι ανεξαιρέτως οι φερόμενοι νικητές φαίνονται να έχουν χρησιμοποιήσει κινητά τηλέφωνα, αν και βάσει των όρων των υποτιθέμενων
διαγωνισμών επιτρεπόταν η συμμετοχή και με τηλεφωνική κλήση μέσω σταθερού τηλεφώνου.

Τέλος, προκύπτει ότι το συνολικό ποσό που φαίνεται να έχει κερδηθεί κατά την ελεγχόμενη περίοδο (22.12.2018 έως 24.02.2019) από τους φερόμενους ως νικητές είναι άνω των €3.500.000, μη συμπεριλαμβανομένης της αξίας του προσφερόμενου αυτοκινήτου και των άλλων επάθλων υψηλής τεχνολογίας. Φέρεται επομένως να έχει κερδηθεί εντός δύο περίπου μηνών ποσό που υπερβαίνει το ετήσιο χρηματικό τέλος για τη χορήγηση αδείας σε ενημερωτικό πάροχο περιεχομένου εθνικής εμβέλειας. Σημειώνεται ότι για κανένα από τα φερόμενα ως κερδηθέντα χρηματικά έπαθλα δεν έχουν προσκομιστεί στοιχεία πραγματικής καταβολής τους έστω σε κάποιους από τους φερόμενους ως νικητές, ούτε βεβαίως υπήρξε κατά την διαδικασία οποιαδήποτε ένδειξη ότι επίκεινται σχετικές καταβολές χρημάτων. Δεν έχουν προσκομιστεί επίσης πλήρη στοιχεία ταυτότητας των νικητών αυτών, αν και αυτό ζητήθηκε ρητώς από την εγκαλουμένη και τα στοιχεία αυτά ήταν ευκόλως προσβάσιμα βάσει των όρων απόδοσης των επάθλων των επίμαχων διαγωνισμών.

Έτσι λοιπόν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έκτινε ότι «η εγκαλούμενη εταιρεία α) μετέδωσε τηλεοπτικούς διαγωνισμούς που μπορούσαν να παραπλανήσουν το τηλεοπτικό κοινό και β) παραβίασε την υποχρέωση σεβασμού της αξιοπρέπειας των τηλεθεατών και των συμμετεχόντων στις διαγωνιστικές εκπομπές προσώπων, ταύτα δε έπραξε εκ προθέσεως» και γι’ αυτό «Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία STAR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού Α EPSILON Νομού Αττικής τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 50.000 ευρώ σε συνδυασμό με την κύρωση της οριστικής διακοπής μετάδοσης των εκπομπών ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ LIVE-ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ LIVE NIGHT SHOWΜΕΝΙΟΣ LIVE».

Διαβάστε όλη την απόφαση του ΕΣΡ εδώ:

1558011943663343 (1)

 

- Advertisement -

Τελευταία άρθρα

Ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής τιμά τη μνήμη του Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν με μια σπάνια συνέντευξη

Ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων τιμά τη μνήμη του πρώην Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Βαλερί Ζισκάρ Ντ' Εστέν, προβάλλοντας...

Στρατηγική συμφωνία συνεργασίας του ΑΝΤ1 με την NBCUniversal

Πολυβραβευμένες ταινίες, οσκαρικές ερμηνείες, εντυπωσιακά blockbuster, σειρές που ενθουσίασαν κοινό και κριτικούς, παραγωγές που συζητήθηκαν και έγραψαν ιστορία. Όλα έρχονται,...

The Bachelor Sneak Preview: Η Νικόλ μπορεί να μην ξέρει από κέικ, ξέρει όμως από νάζι

Στο σημερινό επεισόδιο στο Bachelor: Στον Παναγιώτη αρέσουν τα κέικ. Γενικά του αρέσει το σπιτικό φαγητό..  είναι κάτι που το έχει...

Eτοιμάζεται για πρεμιέρα η Τατιάνα Στεφανίδου

Από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου και καθημερινά από 11:00 π. μ. έως 13:00 μ. μ. έρχεται στον Alpha το T-live...
- Advertisement -
- Advertisement -

Μπορεί επίσης να σας αρέσειΣΧΕΤΙΚΑ
Συνιστάται σε εσάς